Πολιτική ποιότητας

Σε ότι έχει να κάνει με την ποιότητα, δεν παίζουμε και δεν διαπραγματευόμαστε!

Η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξης και της ανάπτυξής μας.

Οι διατροφικές απαιτήσεις έχουν αλλάξει πια, όλοι μας αναζητούμε ασφαλή προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία. Εμείς καταφέρνουμε να παρέχουμε αυτά τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες μεθόδους και εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει την εφαρμογή προτύπων και συστημάτων:
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005

Πρόκειται για ένα προληπτικό σύστημα που η εφαρμογή του από την επιχείρηση μας έχει σκοπό να εξασφαλίσει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε και διαθέτουμε.

Στόχος της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι ο μηδενισμός ή περιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικών με την υγεία του καταναλωτή. Δείτε την πιστοποίηση.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων μας είναι συνεχής και δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο αποθήκευσης και διανομής.

Η πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω και η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων και συστημάτων είναι διαρκής.