Πληροφοριακά συστήματα

 • ERP

  Η εταιρεία διαθέτει σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού(Enterprise Resource Planning), στο οποίο έχουν ενσωματωθεί εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες συνδυάζοντας τα κυκλώματα των χρηματοοικονομικών, της λογιστικής και των πωλήσεων. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσα στα όρια της οργάνωσης και να καταφέρει τις συνδέσεις προς τα έξω με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποτελεί επίσης τον «πληροφοριακό πυρήνα» της επιχείρησης, στον οποίο συνδέονται διάφορες περιφερειακές διαχειρίσεις. Τέλος ενσωματώνει ένα ισχυρό εργαλείο BI (Business Intelligence), ικανό να συγκεντρώνει και να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες στη διοίκηση, βοηθώντας την έτσι να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να καταστρώσει την κατάλληλη στρατηγική.

 • CRM

  Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες. Η EXELIXIS HO.RE.CA έχει οργανώσει και αυτοματοποιήσει τόσο τις διεργασίες που αφορούν δραστηριότητες πωλήσεων όσο και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ. Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει και να ελκύσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που έχει και να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησής τους.

 • WMS

  Ιδιαίτερα νευραλγικός τομέας για μία επιχείρηση logistics είναι η διαχείριση αποθεμάτων. Μέσω του συστήματος ασύρματης διαχείρισης αποθήκης (Warehouse Management System) η EXELIXIS HO.RE.CA έχει επιτύχει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες αναπλήρωσης αποθεμάτων, να μειώσει τον κύκλο παραγγελίας και τελικά να μειώσει το κόστος αποθήκευσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

  Το σύστημα παραγγελιοληψίας που έχει υλοποιήσει τα εταιρεία, έχει αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες των εξωτερικών πωλητών. Πλέον οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται χωρίς καθυστέρηση στο σύστημα και οι πωλητές έχουν άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για την κατάσταση των πελατών που παρακολουθούν.